👍 Mua 1️⃣ bịch tặng 1 bịch giấy ướt.

👍 Mua 2️⃣ bịch tặng quạt đa năng để bàn.

👍 Mua 5️⃣ bịch tặng vali du lịch hoặc xe đạp 3 bánh.

👍 Mua 8️⃣ bịch tặng xe đẩy gấp gọn cao cấp M8.

Đặc biệt hơn, free ship toàn quốc đơn mua từ 5 bịch trở lên.